torsdag 10. juli 2008

Sannheten om de økte drivstoffavgiftene


Finansministeren uten peiling på "skatt og sånt", Kristin Halvorsen, kommenterte i dag de nye drivstoffavgiftene på hhv 5 og 10 øre for bensin og diesel, og garanterte at disse ikke kommer til å fjernes. Samtidig fortalte hun i praksis at disse avgiftene ikke vil ha noen som helst effekt på folks bilkjøring, og dermed heller ikke på dette såkalte "klimaforliket". Avgiftene er således fiskale, de er bare til for å gi Staten enda høyere inntekter:
- Denne femøringen utgjør 2,50 kroner ekstra for en biltur mellom Oslo og Trondheim. I Norge har vi dessuten blant de laveste bensinprisene i Europa i forhold til inntekt. Utgifter til drivstoff utgjør 3,5 prosent av et gjennomsnittlig norsk familiebudsjett, sier Kristin Halvorsen.
Det må være tøft å være finansminister i et så fattig og stakkarslig land som Norge, og være nødt til å vende på alle steiner for å skrape sammen de nødvendige pengene som trengs for å få statsbudsjettet i balanse.

1 kommentar:

B H sa...

Jeg synes det er bra at man ikke går på akkord med vedtak for miljøet fordi folk syter om bagateller (enten Norge er rikt eller ikke). Vi tjener jo oss også rike pga den forurensende oljen så vi kan bidra mer.
Ingen skal beskylde Regjeringen for stemmesanking gjennom populistiske utspill ihvertfall.