tirsdag 28. oktober 2008

Mer særnorskt bompengetull

Den særnorske bruken av bompengeinnkreving over alt fører til stadig nye og interessante situasjoner som illustrerer hvor lite gjennomtenkt denne metoden for pengeinnkreving er. Et EU-direktiv ønsker å begrense rabatten man kan oppnå om man kjører ofte gjennom bomstasjonen, fra dagens opp mot 50 prosent, til maks 13 prosent.
- Det vil bety en stor merutgift for næringslivet. For eksempel vil et vogntog fra Kristiansand til Trondheim få økt sine kostnader til bomavgifter med over 50 prosent, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).
Ja, man skulle jo tro at dette var en riktig gladnyhet for Navarsete og hennes politikerkollegaer. Nå må næringslivet så vel som privatbilister betale enda mer for å kjøre bil. Det må jo harmonere ypperlig med politikernes egne, stadige økninger av bomavgiftene. Eller?

Navarsete skal tirsdag i møte med EU-formannskapet og har som mål å overbevise dem om at det trengs unntak for land som Norge.
Jaha? Så dette var ikke en god idé likevel? Man trenger unntak for sære land som Norge, der hver minste krøttersti er belemret med en bomstasjon? Det hadde vært morsomt å høre samferdselsministerens argumentasjon mot dette forslaget, og hvorfor akkurat Norge behøver et unntak. "Nei, å øke bompengeutgiftene for dem som er så uheldige å ferdes mest på bompengeutsatte strekninger (med andre ord alle veier i og rundt de større byene i landet) er bare en god idé når det er vi som foreslår det, som når bomringen rundt Oslo ble dobbelt så dyr over natten, for eksempel".

Makan til supperåd. Hvem er det som i utgangspunktet har vedtatt at man skal betale bompenger herfra til evigheten for å ferdes på norske veier, byrde for næringsliv og privatpersoner eller ikke?

2 kommentarer:

Heidi sa...

Det er vel strengt tatt ikke særnorskt? Kjørt på Turnpikene i USA? Der kan man virkelig snakke om bompenger.

Den Politiske Flyktning sa...

Det særnorske ligger i at alle veier, små krøtterstier som motorveier, europaveier som riksveier og fylkesveier, belemres med bomstasjoner, og gjør at man ikke har mulighet til å kjøre rundt dem.

Dessuten, om man ønsker å trekke frem USA som eksempel så kan man jo se på hvor lavt skattetrykk de har, og fraværet av bilavgifter forøvrig. Det forklarer hvorfor deler av hovedveinettet i en del stater finansieres gjennom bompenger.