tirsdag 7. oktober 2008

Ingen er imponert


Det er vel ingen som hadde trodd at vilkårene for norske bilister skulle bedres nevneverdig etter fremleggingen av årets statsbudsjett. Slik blir det selvsagt heller ikke. Snarere tvert imot, får man vel si. Regjeringen bevilger ynkelige 1,6 milliarder kroner ekstra til "veiformål" neste år (tilsvarende godt under halvparten av hva de drar inn bare i bompenger), hvorav 450 millioner kroner skal brukes til "målrettede tiltak" som blant annet har til hensikt å tukte bilistene ytterligere:
Flere tiltak skal rettes for å få bukt med høy fart og for å hindre ulykker blant utsatte trafikantgrupper. 450 millioner skal brukes på såkalt målrettede tiltak mot de mest alvorlige ulykkene.

- Vi starter blant annet med snittmåling av fart gjennom Gudbrandsdalen, sier Navarsete.

Alltid kjekt å se samferdselspenger bli brukt til å angripe personvernet og krenke folks integritet, i stedet for å løse viktige utfordringer. Det er vel ingen som kan la seg imponere over dette sedvanlige makkverket, og det står vel rimelig klart at Navarsete kommer til å gå inn i historien som enda en håpløs, handlingslammet og rett og slett irriterende samferdselsminister, ute etter å gjøre livet surt for folk flest. Hun er i det minste i godt selskap.

Ingen kommentarer: