tirsdag 7. oktober 2008

...men trusene blir billigere.

NRK-lisensen økes, snusprisen økes, bilavgiftene økes, formueskattene økes... Ja det meste blir kort sagt dyrere. Men midt iblant alle disse tiltakene for å "ta de rikeste" finnes det et lyspunkt: Tollen på truser fjernes! Hvilket fordelingspolitisk sjakktrekk. Hvilken støtte for næringslivet. Hvilken lettelse for alle allminnelige lønnstakere som har fått det stadig værre i år, med økende inflasjon og lånerenter. Nå skal det i hvert fall ikke skorte på rene truser. Min stemme kommer garantert til å gå til de rødgrønne ved neste valg. Eller kanskje ikke.

Ingen kommentarer: