tirsdag 30. september 2008

"Skattelettelser til de rikeste!!!"

Jeg regner med at Frp's løfte om å fjerne formueskatten om de kommer i regjering vil bli gjenstand for mange mer eller mindre gjennomtenkte angrep i dag. "Skattelettelser til de rikeste" og "usosialt" er vel noe av det vi kan forvente fra sosialister såvel som sentrumspolitikere og borgerlige som ønsker å være politisk korrekte og "ta de rikeste".

Da er det interessant at Sverige, sosialdemokratiets bastion, lenge hadde et innslagspunkt for formueskatten på 1,5 millioner kroner, mot Norges 250.000 kroner (om jeg ikke husker feil?), og at de nå har fjernet denne skatten. Man behøver altså ikke å være Frp'er for å synes at formueskatt er noe som hører en svunnen tid til.

Formueskatten er en skatt på penger som man allerede har betalt skatt av gjennom:
  • Inntektskatt eller skatt på utbytte (ca. 28-50%)
Og dessuten:
  • Dokumentavgift (2,5%) og eventuell eiendomsskatt ved huskjøp
  • Moms og et hav av særavgifter (100%) ved bilkjøp
  • Skatt på rentene dersom pengene står i banken (28% av renteinntektene)

Ingen kommentarer: