fredag 5. september 2008

Penger til vei og jernbane? Yeah, right.


Samferdselsminister Liv Signe Navarsete er populær i media for tiden. Først råkjøring, og nå gjentar hun sitt tidligere standpunkt, som ironisk nok ble avfeid som populistisk vås da Frp presenterte det samme, om å bruke oljepenger på infrastruktur. I dagens artikkel fra Dagbladet.no går hun så langt at hun spesifiserer hva disse oljepengene eventuelt skal brukes til (man må huske på at gjengs politisk oppfatning fortsatt er at all ny infrastruktur, veier og jernbane, skal bygges med midler fra bompenger). Og plutselig kan man ikke annet enn å trekke på smilebåndet og riste oppgitt på hodet:
På spørsmål om hva hun vil bruke oljemilliardene til, svarer hun Kyststamveien og jernbanenettet rundt Oslo.
Dette må vel være det svakeste jeg har hørt hva gjelder valgfleskutspill. Hva med en anstendig veiforbindelse øst-vest? Eller nordover i landet? Hva med å få bygget ut et adekvat veinett rundt de større byene i landet? Og hva med kollektivtransporten andre steder enn rundt Oslo?

Samferdselsministeren og regjeringen har, ikke overraskende, til hensikt å fortsette sin eksepsjonellt svake satsing på samferdsel.

Ingen kommentarer: