onsdag 3. september 2008

Knapper og glansbilder


Dagens aviser kan melde at politifolk søker seg over i jobber i det private næringsliv, da de ikke kan leve av en begynnerlønn på 320.000 kroner, inklusive tillegg. Det er vel strengt tatt ikke snakk om å klare seg, 320.000 kroner er tross alt ingen ublu lønn, dersom man befinner seg i et ufaglært yrke som for eksempel butikkmedarbeider eller vaskehjelp. Derimot er det vel heller snakk om hva som er rimelig. At man etter flere års utdannelse, og i en jobb som både kan være farlig og der arbeidstiden er alt annet enn bekvem, blir avspist med en slik lønn, er rett og slett for dårlig. Dessuten kan det jo finnes en viss tilfredsstillelse i for eksempel å kunne forebygge forbrytelser, i stedet for å alltid komme til åstedet for sent, henlegge saker der grove forbrytelser er begått, og se kriminelle spasere ut av politistasjonen dagen etter at man har pågrepet dem. Dette kan umulig være særlig motiverende.

Personlig har jeg full forståelse for at man da heller velger en godt betalt og sannsynligvis mer tilfredsstillende jobb i det private næringsliv. Spørsmålet er hvordan man tenker å stoppe denne lekkasjen.

Ingen kommentarer: