mandag 4. august 2008

Stating the obvious

I dagens utgave av Dagbladet uttrykker både Skanska, Veidekke og Mesta frustrasjon over den fullstendige mangelen på interesse for infrastruktur på politisk hold i Norge, som resulterer i opp til 20 prosent dyrere veiprosjekter.
- I England har de for eksempel valgt en modell der de samler kontraktene i større enheter. Der mener de å se en besparelse på mellom 15 og 20 prosent, sier Aarstad til NRK.
Og England er ikke det eneste landet som har forstått at man bør ha litt større visjoner enn en bompengefinansiert veistump her og en bompengefinansiert veistump der. Norge utmerker seg i stedet som et av de få land i den industrialiserte delen av verden der samferdsel blir sett på som et nødvendig onde på statsbudsjettet, som helst bør holdes til et minimum. Uansett, takk til disse entrepenørene for å si ifra og informere politikerne om det fullstendig åpenbare: Den tafatte samferdselspolitikken sløser bort både skattepenger og bompenger.

Ingen kommentarer: