onsdag 6. august 2008

Ingen navneskifte for StatoilHydro?


Statsminister Jens Stoltenberg er tydeligvis ikke spesielt interessert i at StatoilHydro skal bytte navn, og sier at staten kan finne på å stanse et navneskifte. Dagbladet begrunner ikke Stoltenbergs vegring av navnskifte, men tatt i betraktning at det forrige navneskiftet kostet ubeskjedne 3 milliarder kroner så høres det kanskje litt bortkastet ut for den største aksjonæren å sløse bort tilsvarende summer igjen?

På en annen side sløser selskapet bort vel så store summer på annet vissvas, uten at staten føler trang til å gripe inn, så noen milliarder her og der er gjerne ikke så viktig i den store sammenhengen.

Kanskje Stoltenberg ganske enkelt vil beholde ordet "stat" i navnet, slik at det ikke skal være noen tvil om hvem som eier 62% av aksjene?

Ingen kommentarer: