fredag 31. juli 2009

Ytringsfriheten er en trussel

Status for ytringsfriheten i 2009:

Venezuela:
Venezuelas riksadvokat Luisa Ortega la torsdag fram et sett med forslag til lovendringer som vil sette klare grenser for landets presse.

- Ytringsfriheten må begrenses, fastslår riksadvokaten.


Nederland:
It's light's out for Swedish site The Pirate Bay in the Netherlands, a court ruled on Thursday. News service TT reports that if the site’s three owners, Peter Sunde, Gottfrid Svartholm-Warg and Fredrik Neij, don't shut down the site, they will have to pay 30,000 euros in fines—per day.


Kina:
Google's recently launched news service in China doesn't display results from websites blocked by that country's authorities, raising prickly questions for an online search engine that has famously promised to "do no evil."

Iran:
Over the past three weeks, and starting the day before the elections, Iranians witnessed interruptions in all forms of technical communication available to them, including the filtering and blocking of internet sites, email and internet interception, and even disruption in the mobile and telephone services - especially in areas where protests were taking place.Norge...?
Ulovlig fildeling skaper beviselig formuer på nettet. Pirate Bay og Telenor er bare to av mange aktører som bygger fortjenesten på bruk av andres opphavsrett. Flere land har nå innsett at teleselskapenes virksomhet, ved tilgjengeliggjøring av ulovlige fildelingssteder, strider med nasjonale og internasjonale lover, og velger derfor å stenge tilgangen til dem. I Norge nekter Telenor å følge åndsverkloven og andre lands praksis. Mange rettighetsorganisasjoner har derfor gått sammen og stevner Telenor for retten.


Det er helt klart at ytringsfriheten er en trussel, i Venezuela såvel som i Norge. Og det er like klart at den må begrenses slik at folket bare kan ta del av informasjon som er godkjent av myndighetene, og underholdningsbransjen i tilfellet Norge og Nederland. Om ikke lenge må bloggen din godkjennes av Ministerium für Internetsicherheit før den kan publiseres. Det kommer naturligvis til å vanke millionbøter og fengselsstraff om man publiserer en ikke-godkjent blogg.

Ingen kommentarer: