torsdag 23. juli 2009

Hvorfor oppsiktsvekkende?


Tom Staahle (Frp) mener at Mulla Krekar bør utvises til Irak selv om han skulle risikere dødsstraff:

«La meg være meget direkte, det bryr jeg meg ikke noe om. Send han tilbake til Nord Irak, så får det gå som det går. Blir han dømt til døden så lever jeg godt med det.»

Harde ord, men er det egentlig så oppsiktsvekkende? Vi snakker jo her om en påstått terrorist som i forkant av en eventuell henrettelse uansett vil behandles etter irakiske lover, slik alle andre irakiske borgere gjør - terrorister eller ei:

«Vi stadfester offisielt at Mulla Krekar, dersom han returneres til den kurdiske regionen, vil bli behandlet etter lovens bokstav, og loven fastslår at ingen skal utsettes for tortur. Mulla Krekar vil etter all sannsynlighet bli brakt for retten, og vi forsikrer om at han selv skal få velge hvem som skal bistå ham juridisk. Mulla Krekar er å betrakte som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Jeg gjentar nok en gang at Mulla Krekar vil få en rettferdig rettergang, og at han ikke vil bli utsatt for tortur, eller fysiske eller psykiske overgrep. Jeg vil også stadfeste at ikke utøves dødsstraff i vår region»

Til sammenligning oppfordrer Mulla Krekar selv til drap på uskyldige, sivile nordmenn, fordi det "ikke finnes noen grenser for hva slags midler som brukes" i en "hellig krig". Og denne lavpannede skjeggapen spankulerer fremdeles rundt relativt fritt i Norge. DET er oppsiktsvekkende det!

Foto: Zoriah

Ingen kommentarer: