mandag 2. august 2010

Hore-Hanssen?

I dagens VG.no slår Bjarne Håkon Hanssen tilbake mot den knallharde kritikken han har fått fra sine tidligere, rødgrønne kollegaer i forbindelse med "barnehagesaken". Eller, slår tilbake og slår tilbake. Det er åpenbart en rimelig tafatt Hanssen i feriemodus som proklamerer at han ikke ser noe problem i at hans meninger er til salgs for høystbydende. Han ser dessuten heller ikke noe moralsk betenkelig i å bruke all informasjon og alle kontakter han har tilegnet seg etter alt for mange år i politikken i den hensikt å tjene penger. Masse penger.

Og det er jo ikke noe moralsk galt i å selge sine meninger, å enkelt og greit bytte ideologi for penger? Ei heller kan det vel være moralsk galt å benytte seg av innsideinformasjon, så lenge hensikten er å tjene penger?


- Det finnes like mange moralske meninger, som det finnes mennesker i Norge. Det kan jeg umulig basere meg på.

Vel talt, Hanssen. Det er klart at man ikke skal følge allmuens moralske kompass. Det ville jo vært for begrensende for en fyr av ditt kaliber.

Foto: Cnyborg

1 kommentar:

Anonym sa...

Det finnes mange som gjør det Bjarne Håkon Hanssen gjør. Problemet er bare at han ble tatt for det.
http://fhjpeder43.wordpress.com/2010/07/31/kunsten-a-slippe-unna/