mandag 16. august 2010

Studietur til Sverige er ikke nok

KrF foreslår en sammenslåing av Vegvesenet og Jernbaneverket til en etat, etter liknende modell som i Sverige. Angivelig skal det gjøre det enklere å unngå konflikter når vei og jernbane bygges ut på samme sted.

Det er jo vel og bra å reise på studietur til Sverige for å se hvordan dette er gjort, men når dere først er der borte kan dere gjerne se litt på hvordan utbygging av infrastruktur faktisk fungerer der borte. Sverige klarte seg nemlig meget bra også før de slo sammen sitt Vägverket og Banverket. Stikkordene er enkle men har tilsynelatende vanskelig for å nå gjennom hos våre norske, tykkskallede politikere:

  • Se på bygging av infrastruktur som en investering. En krone investert i vei eller jernbane er ikke en bortkastet krone, slik norske politikere synes å tro.
  • Finansier prosjektene fra start til slutt, ikke fra år til år.
  • Finansier veiprosjektene gjennom offentlige midler. Å finansiere hver minste lille veistump med bompenger er uforholdsmessig dyrt og svært usosialt.

Først når dette er på plass kan det gi noen som helst mening, annet enn rent kosmetisk, å slå sammen Vegvesenet og Jernbaneverket.

Lykke til!

Ingen kommentarer: