mandag 26. januar 2009

Pengene sitter løst


Se der ja. Der det finnes vilje finnes det penger. Regjeringen legger kl. 11 fram en "krisepakke" for å møte og mildne konsekvensene av finanskrisen, og lekkasjene kommer tett som hagl i timene før Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen entrer podiet.

Først og fremst er det jo hyggelig at disse politikkens svar på Knoll og Tott endelig erkjenner at Norge ikke står helt på siden av verdens finansielle system, slik man kan ha fått inntrykk av tidligere. Det blir en krise også i Norge, selv om vi har olje og et dårlig forvaltet oljefond.

Videre er det morsomt å konstatere at det faktisk finnes penger til infrastruktur, stikk i strid med hva både denne og tidligere regjeringer hardnakket har påstått. Norge er ikke det lutfattige landet som ikke har råd til å vedlikeholde skolebygg og sykehus eller bygge veier som følger europeiske standarder. Det måtte bare en global finanskrise til før politikerne så at det kunne være en idé å satse på slike grunnleggende investeringer før man begynner å gamble på børsen.

Dagbladet.no har trykket hele pressemeldingen fra Halvorsen & co her.

Foto: VG.no

Ingen kommentarer: