fredag 13. mars 2009

Negativt regnestykke for bilistene

Det høres jo voldsomt ut når man ser av overskriften til VG og Dagbladet at Regjeringen vil bruke 322 milliarder kroner på samferdsel. Så ser man jo rimelig kjapt av artikkelen at det gjelder de neste 10 årene, altså i neste Nasjonal Transportplan. Da blir det plutselig ikke fullt så imponerende... Bevilgningene tilsvarer ca. 32 milliarder kroner per år, og skal dekke vei, jernbane, havner og farleder.

Til sammenligning legger norske bilister igjen over 50 milliarder kroner per år i statskassen, i rene bilrelaterte avgifter - ekskludert bompenger.

Videre har selvsagt ikke bompengeminister Liv Signe Navarsete tenkt å kutte ut denne usosiale og uøkonomiske finansieringsformen. Å neida, Regjeringen legger tvert imot opp til 6 milliarder kroner årlig i bompengeinntekter, inntekter som altså kommer i tillegg til de over 50 milliarder kronene som bilistene allerede betaler årlig - kun i egenskap av å være bilister.

Regner vi med at maks 20 milliarder av disse lovede 32 samferdselsmilliardene kommer til å gå til veiformål (hvilket antakeligvis er alt for optimistisk) så er bilistene sånn cirka 35 milliarder kroner i manko hvert år de neste ti årene. Noe å glede seg til? Nei. Noe å skryte av? På ingen måte.

For mer om hvordan bilistene nok en gang sitter igjen med svarteper, ta en titt på Nettavisens dekning av denne kalkunen.

1 kommentar:

Mikipedial sa...

Skammelig og villedende store tall fra regjeringen.