tirsdag 24. mars 2009

Lunds lønn: Oppsiktsvekkende lav

StatoilHydros konsernsjef, Helge Lund, gikk opp 20% i lønn i fjor, og kunne heve en total lønn på ca. 10 millioner, inkludert bonuser og andre godtgjørelser.

Man kan selvsagt spørre seg om signaleffekten med et slikt lønnspålegg i disse tider, og timingen suger virkelig, men faktum er at den godeste herr Lund har en oppsiktsvekkende lav lønn når man tenker på selskapets størrelse, men fremfor alt selskapets vannvittige lønninger av helt allminnelige ansatte. At det kun går 14-15 allminnelige kontormedarbeideres lønn på en konsernsjefslønning er det som virkelig er spesielt i tilfellet StatoilHydro.

Personlig unner jeg gjerne Lund enda høyere lønn jeg, men da får han gjøre seg fortjent til denne gjennom å sette på nødbremsen aldri så lite, og få kontroll på selskapets vannvittige og sløsende personalkostnader, slik at de står bedre rustet til noen harde år med lav oljeetterspørsel.

Oppdatering: Det er forresten ikke bare personalkostnadene som er latterlige: Selskapets navnebytter, fra Statoil, til StatoilHydro, og tilbake igjen til Statoil, koster ubeskjedne 260 millioner kroner. Godt å se at penger i hvert fall ikke er noe mangelvare der i gården!

Ingen kommentarer: