lørdag 14. februar 2009

Må hijab i politiet aksepteres?


Dagbladets kommentator John Olav Egeland mener at hijab i politiet må aksepteres, og sier det slik:

Derfor er det ingen motsigelse mellom statens og politiets verdigrunnlag og bruken av muslimsk hijab, jødisk kippa eller sikhenes turban så lenge bruken ikke er til hinder for den praktiske utførelsen av tjenesten.
Uten å starte en lang debatt om emnet kan man jo argumentere for at slike religiøse symboler nettopp er til hinder for den praktiske utførelsen av tjenesten. Det er jo lite som rører opp følelser mer enn nettopp religion. Er det for eksempel noen som kan se for seg venstreradikales, blitzeres og andre mindre oppegående personers reaksjon om politifolkene som forsøkte å holde orden på dem under de voldsomme opptøyene i protest mot Israel skulle bære en jødisk kippa, eller annen jødisk symbolikk (se bildet over)? Eller om en høyreektsrem protestmarsj ble bevoktet av nettopp hijabkledte politifolk? Her er det vel nettopp den tunge, religiøse symbolikken som er til hinder for utøvelsen av tjenesten, vil jeg påstå. Politiuniformen bør i mine øyne være så nøytral som mulig, enkelt og greit. Ingen turbaner, ingen store krusifiks, ikke noe dill eller dall.

3 kommentarer:

Kjell sa...

Helt enig. Politiet må være helt religionsnøytrale også i sin uniform.

saato123 sa...

ingen muslimer i politiet.dei har ingenting i norge å gjera,send røkla heim så kan dei gå med den jævla kluten rundt skallen sin.
muslimer i norge er ein provokasjon mot nordmenn og ein hån mot alt våre forfedre har bygd opp.dei som har stått for denne politikken i norge må stå til rette for det på lik linje med landssvikarene etter siste verdenskrig.

Aud sa...

Hijab kan ikke være en del av politiets uniform.Politiet må være helt religionsnøytral for å kunne oppnå respekt i ALLE miljøer. Hijab knyttes til kvinnene i en bestemt religion og har også en undertrykkende effekt. Det er et annet aspekt som bør vektlegges.