torsdag 24. september 2009

NRK skyhøyt over inflasjonen


NRK ønsker å øke kringkastingsavgiften, eller NRK-lisensen som den med rette burde hete, for 2010 med 55 kroner for å ha råd til å produsere Melodi Grand Prix. NRK har allerede bedt om en økning på 99 kroner for neste år, eksklusive denne ekstra MGP-avgiften, og den totale økningen kan da komme til å bli 154 kroner, eller sånn cirka 7 prosent - skyhøyt over prisøkningen i resten av samfunnet.

Er det noen som tror at disse 55 MGP-kronene virkelig kommer til å være en engangssum i anledning MGP? Selvsagt ikke. Enhver økning av lisensen er permanent.


Foto: johnthurm

Ingen kommentarer: