fredag 26. juni 2009

Politiets overvåking er det minste problemet

Datatilsynets direktør, Georg Apenes, uttrykker bekymring over at politiet benytter seg av stadig flere integritetskrenkende grep i sin etterforskning. Telefonavlytting, datakontroll og elektronisk sporing rammer ikke bare de kriminelle, men også ganske uskyldige nordmenn.

Selvsagt er unødvendige inngrep i privatlivets fred en uting, men i dette tilfellet dreier deg seg tross alt om å forsøke å avdekke alvorlig kriminalitet, og det er myndighetene som står bak utøvelsen.

Det som er langt verre, og som Apenes sporenstreks burde ta fatt i med all den slagkraft han og Datatilsynet besitter, er at man gir tvilsomme, private organisasjoner med sterke økonomiske interesser politiliknende myndigheter til å bedrive spaning og overvåking av privatpersoner i vinnings hensikt. Noe slikt burde være uhørt i ethvert demokratisk land, men brer dessverre om seg både i Europa og USA, med politikernes velsignelse.

1 kommentar:

TheStig sa...

Der traff du spiker'n på hodet...

Det er jo slik at før politiet skal starte opp en overvåking av f.eks. telefontrafikk så trenger de faktisk rettens kjennelse på dette. og den som skal bli overvåket får i den anledning oppnevnt en advokat som skal ivareta hans interesser. Politiets overvåking er således underlagt en meget streng kontroll før den igangsettes, og den kontrolleres også i ettertid av kontrollnemda.

Det private foretaket Simonsen og Co som overvåker internettrafikk har imidlertid relativt frie tøyler:

1. Konsesjon er gitt av forvaltningsorganet Datatilsynet.
2. De som skal overvåkes er ikke gitt muligheten til å imøtegå overvåkingen ved f.eks. oppnevning av advokat i konsesjonsbehandlingsrunden.
3. De som har blitt overvåket får aldri vite om dette, dersom det ikke reises sak.
4. Metodene som Simonsen & Co benytter er ikke kjent (f.eks. dreier det seg om bruk av provokasjon i for å "lokke" fram nettpirater?)
5. Simonsen & Co's overvåking blir ikke kontrollert av et frittstående organ, men av samme organ som har gitt dem tillatelse...

DETTE ER GALSKAP! og hvordan mr. Apenes og Datatilsynet har kunnet gi konsesjon i utgangspunktet er for meg en gåte.