mandag 25. oktober 2010

Ikke klag på NAV

Jeg trodde aldri jeg skulle si det, men her er faktisk en situasjon som man ikke kan klandre NAV for. Mer eller mindre arbeidssøkende nordmenn benytter seg av et regelverk som sier at man kan få arbeidsledighetstrygd i opp til 3 måneder mens man søker jobb i et annet EØS-land. Ettersom et fåtall av disse oppholder seg i Spania, et land med høy temperatur og arbeidsledighet og relativt lavt kostnadsnivå, forutsetter man at de ikke søker jobb men bare tar seg en solferie på skattebetalernes regning.

Om dette er tilfelle er det selvfølgelig irriterende, men jeg kan ikke se at VG.no kan presentere noe håndfast som skulle støtte opp under disse anklagelsene. Og hvorfor klages det fra politisk hold på NAV? De følger jo bare regelverket, et regelverk som såvidt jeg vet fungerer på samme måte i alle EØS-land?

En ting kan jeg være enig i: Man burde følge opp de arbeidssøkende på en hensiktsmessig måte, og se til at de aktivt søker jobber som de er kvalifiserte for. Gjør man det så skal det for pokker ikke spille noen rolle om man befinner seg i Spania, Sveits eller på Hønefoss.

Ingen kommentarer: