torsdag 3. desember 2009

Gapestokken er tilbake

I kjølvannet av den splitter nye kriminaliseringen av sexkjøp ønsker politiet i Trondheim å sladre til arbeidsgiveren til dem som blir tatt for dette fullstendig bagatellmessige lovbruddet. Justisminister Knut Storberget mener det er helt på sin plass å vurdere en slik sladdreordning, men jeg har vanskelig for å forstå hvorfor:
«Det nye forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester utfordrer politiet på ulike måter. Blant utfordringene er nettopp å vurdere i hvilke tilfeller melding kan og bør gis når personer i ulike yrker siktes for overtredelse av forbudet» skriver Storberget (...).

I hvilke yrker mener Storberget, eller for den saks skyld trønderpolitiet, at det kan det være relevant for en arbeidsgiver å vite at en av de ansatte på egen fritid har inngått en avtale med et annet voksent menneske om å utveksle penger for seksuelle tjenester så lenge dette har skjedd i frivillighet hos begge parter? Finnes det noen rasjonelle argumenter for dette, eller er det bare en måte å sette noen i gapestokken for en oppførsel man ikke synes noe om?

3 kommentarer:

jsa0100 sa...

Kan ikke se for meg i hvilken sammenheng det er relevant for arbeidsgiver å kjenne til om en ansatt har kjøpt sex. Dessverre er det slik i Norge. At vi har et ressystem som er helt på avveie.
Noen straffes hardt, men voldskrimminalitet straffes nesten ikke i det hele tatt.
Hva med andre kriminelle handlinger skal man da informere arbeidsgiver? Og hva med ektefelle og foreldre / barn? Om en blir tatt i fartskontroll er ikke dette mer relevant? Skremmende at Storberget er positiv til dette. Å sende kriminelle fra Romania hjem for soning makter han ikke.

Stian sa...

Velkommen til feministstaten Norge, hvor sexsalg er lov for kvinner, og sexkjøp ulovlig for menn, og varsling og uthenging bare gjelder for menn.

Per Åge sa...

Er veldig enig med blogger og de som har kommentert denne bloggen.

"La oss menn, operere vekk de edle deler, kanskje pipen får en annen lyd da? Eller hva damer?"

Nei, dette var ikke ment som en kommentar til hovedinnlegget, men heller bare en tanke som slo meg.

Jeg sliter med å se hvorfor salg og kjøp av sex skal være kriminelt.